Επικοινωνία | Sitemap            Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017    
Αγορά » Ευρωπαϊκή Ένωση – Διεθνώς  Αναζήτηση:  
Ευρωπαϊκή Ένωση – Διεθνώς
Ευρωπαϊκή Ένωση – Διεθνώς

 Η ευρωπαϊκή αγορά κινητών επικοινωνιών (GSMA, Mobile Economy Europe 2015)

Πηγή: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ο κλάδος ΨΕ στην Ευρώπη αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια ύφεση λόγω της μείωσης των τιμών και της στασιμότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη μείωση του κύκλου εργασιών λόγω της φορολογικής επιβάρυνσης του κλάδου (-38% μεταξύ 2008 και 2014). Το 2015 διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης με πανευρωπαϊκό ρυθμό αύξησης των εσόδων 1,2%, ενώ οι εκτιμήσεις για το 2016 ανέρχονται στο +1,4% λόγω της αναμενόμενης αύξησης των εσόδων από δεδομένα και της τάσης σταθεροποίησης των τιμών.

Οι ΨΕ οδηγούν και άλλους κλάδους της οικονομίας στην ψηφιακή εποχή

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κλάδου ΨΕ επηρεάζει μια σειρά από άλλους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν σημαντική δυναμική με την υποστήριξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Για παράδειγμα, η κατασκευή αυτόνομων μηχανών, η ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων και οι αυξανόμενες δυνατότητες ανάλυσης μεγάλων όγκων δεδομένων, δημιουργούν νέες ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις για τους παρόχους. 

Καθώς οι κοινωνίες και οι οικονομίες υφίστανται ψηφιακό μετασχηματισμό, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές και επιχειρήσεις στηρίζονται σε δίκτυα ΨΕ για ένα ολοένα και διευρυνόμενο φάσμα δραστηριοτήτων τους. Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην ψηφιακή κοινωνία θα προέλθει από τη συνεργασία συμπληρωματικών συμμετεχόντων σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα και οικοσυστήματα σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ασφάλεια, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η ενέργεια, ο αγροτικός τομέας, ο τουρισμός και η δημόσια διοίκηση. 

Οι πάροχοι ΨΕ βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των οικοσυστημάτων, προσφέροντας τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, όπως είναι το δίκτυο, η γνώση της γεωγραφικής θέσης, της ταυτότητας και του προφίλ των συνδρομητών τους, αλλά και οι ήδη εγκαθιδρυμένες σχέσεις τιμολόγησης και πληρωμών.

Ο συνδυασμός γρήγορης πρόσβασης στο διαδίκτυο με την εξάπλωση των smartphones δημιούργησε την απαραίτητη προϋπόθεση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ανεπτυγμένων οικονομιών και τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού οικοσυστήματος. Νέες επιχειρήσεις, που σχεδιάστηκαν εξ αρχής για την ψηφιακή εποχή, αναδύθηκαν και γιγαντώθηκαν, ξεπερνώντας πολλές φορές σε μέγεθος τους παραδοσιακούς παρόχους. 

Ταυτόχρονα, αναδύθηκαν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, βασισμένα σε οικοσυστήματα πλατφορμών, που έδωσαν τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης καινοτομίας, νεοφυούς επιχειρηματικότητας και προστιθέμενης αξίας. Με τη σειρά τους, αυτές οι εξελίξεις προσέλκυσαν επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων, ιδιαίτερα στους κλάδους του κινητού επιχειρείν (mobile commerce), αλλά και των υπηρεσιών λογισμικού (mobile software and services). Η καινοτομία που δημιούργησαν, και συνεχίζουν να δημιουργούν, οι νεοφυείς αυτές επιχειρήσεις οδήγησε στον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών παραδοσιακών κλάδων και αγορών, διαδικασία που αναμένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια, με την υποστήριξη του κλάδου των ΨΕ.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στις ανεπτυγμένες αγορές έχουν ήδη βιώσει τα οφέλη που προσφέρει η διαρκής συνδεσιμότητα και φαίνονται έτοιμοι να εισάγουν νέες εφαρμογές στην καθημερινότητά τους, για παράδειγμα wearables και IoT/M2M. Η αναμενόμενη ραγδαία αύξηση των συνδεδεμένων συσκευών και της ροής δεδομένων μεταξύ τους θα δημιουργήσει, με τη σειρά της, νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη καινοτομίας και νέων υπηρεσιών, για παράδειγμα μέσω εκμετάλλευσης των big data analytics. Η συνεχής συνδεσιμότητα και επικοινωνία βρίσκεται πίσω από την αναδυόμενη οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy), η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές εντοπίζουν και χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι προοπτικές αυτής της αγοράς είναι λογικό να έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, με τις επενδύσεις σε ΨΕ, ιδίως μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων και συμμετοχών σε νεοφυείς επιχειρήσεις να φτάνουν τα 25 δισ. δολλάρια στο πρώτο 9μηνο του 2015 (πηγή: CB Insights), ξεπερνώντας το συνολικό ύψος τον αντίστοιχων επενδύσεων της διετίας 2013-2014. Για παράδειγμα, η Telefonica (Ισπανία) ανακοίνωσε το 2015 τη συνεργασία της με το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών Coral Group, σε ένα σχήμα που θα επενδύσει ως €200 εκ. σε νεοφυείς επιχειρήσεις ΨΕ. Το σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών στο χώρο του κινητού επιχειρείν (mobile commerce) και των κινητών εφαρμογών και υπηρεσιών (mobile software and services).

Οι αναδυόμενες επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονομίας στηρίζονται σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, που με τη σειρά τους επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και τη λειτουργία των αγορών. Οι κύριες τάσεις είναι: α) η εκμετάλλευση των φαινομένων δικτύου (network effects), β) η ανάπτυξη πλατφορμών δυο όψεων (two-sided platforms) και γ) η υλοποίηση ασύμμετρων επιχειρηματικών μοντέλων (asymmetric business models). 

Οι ΨΕ παίζουν κεντρικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη

Η επίδραση του κλάδου ΨΕ στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και στην κοινωνική πρόοδο είναι εντυπωσιακή. Ο κλάδος των ΨΕ παίζει πλέον κυρίαρχο ρόλο στην επιτυχή αντιμετώπιση μιας σειράς κοινωνικο-οικονομικών αναπτυξιακών προκλήσεων, όπως η ψηφιακή και οικονομική ενσωμάτωση (digital and financial inclusion). Ιδιαίτερη είναι η συμβολή του στους τομείς της ανάπτυξης υποδομών, της αύξησης της παραγωγικότητας, της αύξησης της απασχόλησης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής μέσω της παροχής καθολικής πρόσβασης σε ζωτικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, ασφάλειας και διακυβέρνησης.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο κλάδος πρόσθεσε 3,1 τρισ. δολλάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ το 2015 (ή ποσοστό 4,2%). Η συνεισφορά του προήλθε από τέσσερις τομείς: α) την άμεση συνεισφορά των παρόχων ΨΕ (675 δισ.), β) την άμεση συνεισφορά του υπόλοιπου οικοσυστήματος, όπως δίκτυα, συσκευές, διανομή και εφαρμογές (450 δισ.), γ) την έμμεση επίδραση στην υπόλοιπη οικονομία (400 δισ. δολλάρια) και δ) την αύξηση της παραγωγικότητας που καθιστούν δυνατή οι ΨΕ (1,6 τρισ. δολλάρια).

Αντίστοιχα, η συνεισφορά του κλάδου στη δημιουργία θέσεων εργασίας φτάνει τα 32 εκ. θέσεις το 2015, εκ των οποίων 17 εκ. συνεισφέρει άμεσα ο κλάδος και το οικοσύστημα των ΨΕ, ενώ επιπλέον 15 εκ. θέσεις είναι οι έμμεσες επιδράσεις στην οικονομία. Ως το 2020, τα νούμερα αυτά αναμένεται να αυξηθούν στα 20 και 16 εκ. θέσεις εργασίας αντίστοιχα.

Οι νέοι κλάδοι, οι νέες αγορές και οι νέες υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ο κλάδος των ΨΕ θα επιταχύνουν τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού και ανάπτυξης των οικονομιών και των κοινωνιών διεθνώς. Έτσι, ο κλάδος των ΨΕ αναδεικνύεται σε ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης και προόδου. Σε πρόσφατη έρευνα της ΕΥ , διοικητικά στελέχη παρόχων ΨΕ ρωτήθηκαν για τους νέους κλάδους που πιστεύουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά έσοδα έως το 2020. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους οι σημαντικότεροι κλάδοι είναι η παροχή υπηρεσιών τηλεόρασης και video (54%), οι υπηρεσίες enterprise cloud (51%) και οι υπηρεσίες e-commerce και διαφήμισης (36%). Στη συνέχεια ακολουθούν υπηρεσίες όπως κινητές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (29%), enterprise mobility (23%), έξυπνα σπίτια (17%), έξυπνες πόλεις (11%) και υπηρεσίες υγείας (7%).

Τα θετικά αποτελέσματα αυτής της επέκτασης του κλάδου σε νέες υπηρεσίες και αγορές συμπεριλαμβάνουν την ψηφιακή ενσωμάτωση (η διείσδυση του διαδικτύου αναμένεται να αυξηθεί από 44% το 2015 σε 60% το 2020), την οικονομική ενσωμάτωση (ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών ψηφιακού χρήματος στις αναπτυσσόμενες οικονομίες) και την ανάδειξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος. Το «καύσιμο» για αυτή τη συνεισφορά είναι η συνεχώς διευρυνόμενη πρόσβαση του παγκόσμιου πληθυσμού στο διαδίκτυο μέσω σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της ITU , ο παγκόσμιος αριθμός χρηστών του διαδικτύου έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια (από 400 εκ. χρήστες το 2000 σε 3,2 δισ. το 2015). 

 
Linkedin
Copyright 2009 - 2016 Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας   |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  |  Όροι Χρήσης