Επικοινωνία | Sitemap            Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024    
Τεχνολογία & Άνθρωπος » Μύθοι & Αλήθειες  Αναζήτηση:  
Μύθοι & Αλήθειες
Μύθοι & Αλήθειες

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για την πραγματικότητα πίσω από κάποιους μύθους που έχουν σχετιστεί με την κινητή τηλεφωνία.

ΜΥΘΟΣ 1: Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να «φτιάξει» ποπ-κορν
ΜΥΘΟΣ 2: Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να βράσει αυγό
ΜΥΘΟΣ 3: “Προϊόντα προστασίας” που μειώνουν την ακτινοβολία από το κινητό τηλέφωνο
ΜΥΘΟΣ 4: Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη σε πρατήρια βενζίνης
ΜΥΘΟΣ 5: Υπάρχει δυνατότητα οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας να τοποθετούνται μόνο στα βουνά


ΜΥΘΟΣ 1: Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να «φτιάξει» ποπ-κορν

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Η ποσότητα και η ποιότητα (είδος) της ακτινοβολίας που εκπέμπει το κινητό τηλέφωνο είναι αδύνατο να προκαλέσει αύξηση θερμοκρασίας, ικανή να κάνει τους σπόρους του καλαμποκιού να σκάσουν. Το video που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μέσω e-mail, τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν διαφήμιση εταιρείας εμπορίας αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να προωθήσει προϊόντα της, bluetooth και handsfree και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
:
Έστω ότι ισχύουν τα εξής: (α) 4 συσκευές σε κατάσταση κλήσης (δηλ. εκπέμπουν ραδιοκύματα), (β) κάθε κινητό τηλέφωνο εκπέμπει στο μέγιστο της μέσης ισχύος του, 0.25 W για 1 λεπτό, και (γ) το καλαμπόκι (σπόροι) απορροφά όλη την ενέργεια από κάθε τηλέφωνο (4 x 0.25 W = 1W). Ακόμη και σ’ αυτή την περίπτωση η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι ελάχιστη και σίγουρα πολύ μικρότερη από τους 190⁰C που απαιτούνται για να «σκάσει» το καλαμπόκι και να γίνει ποπ-κορν.


ΜΥΘΟΣ 2: Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να βράσει αυγό

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Σύμφωνα με μία εκδοχή –από τις πολλές που έχουν διακινηθεί μέσω διαδικτύου- αν τοποθετηθεί ένα αβγό ανάμεσα σε δύο κινητά τηλέφωνα σε κατάσταση κλήσης για 65 συνεχόμενα λεπτά, τότε το αβγό βράζει! Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:
Τα κινητά τηλέφωνα είναι συσκευές πολύ χαμηλής ισχύος (0.25W maximum), αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι όλη η εκπεμπόμενη ενέργεια απορροφόταν από το αβγό, η αύξηση της θερμοκρασίας θα ήταν πολύ μικρή. Σίγουρα πολύ μικρότερη από αυτή που απαιτείται για να βράσει ένα αβγό, δηλαδή 70⁰C ή μεγαλύτερη.

Τον Οκτώβριο του 2007 το ACRBR (Australian Centre for RF Bioeffects Research) προχώρησε σε ένα πείραμα προκειμένου να καταρρίψει το μύθο http://acrbr.org.au/ScienceWeek.aspx?section=Egg


ΜΥΘΟΣ 3: “Προϊόντα προστασίας” που μειώνουν την ακτινοβολία από το κινητό τηλέφωνο

ΑΛΗΘΕΙΑ:

  • Η επίσημη θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τις συσκευές απορρόφησης ραδιοσυχνοτήτων είναι η ακόλουθη: «Επιστημονικά στοιχεία δεν καθιστούν απαραίτητη την ανάγκη χρήσης απορροφητικών καλυμμάτων ραδιοσυχνοτήτων ή άλλων απορροφητικών συσκευών στα κινητά τηλέφωνα. Αυτές δεν μπορούν να αιτιολογηθούν σε επίπεδο υγείας και η αποτελεσματικότητα πολλών από αυτών των συσκευών στη μείωση της έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες δεν έχει αποδειχθεί.» Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), Φύλλο Δεδομένων 193, Ιουνιος 2000
  • Επιπλέον, ο ΠΟΥ δηλώνει ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ανάγκη λήψης ειδικών προφυλάξεων κατά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Εντούτοις, εάν κάποιοι ανησυχούν και προσωπικά θέλουν να λάβουν κάποια προληπτικά μέτρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει να χρησιμοποιούν εξάρτημα hands-free (επιτρέπουν να κρατείται το κινητό μακριά από το κεφάλι και το σώμα) ή να περιορίσουν τη διάρκεια των κλήσεων.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:
Το κινητό τηλέφωνο προσαρμόζεται αυτόματα στη χαμηλότερη δυνατή ισχύ εκπομπής που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί μια κλήση. Η προσθήκη ενός εξαρτήματος που παρεμβάλετε στην κανονική λειτουργία του κινητού, μπορεί να προκαλέσει: 

  • Μείωση της εμβέλειας κάλυψης του κινητού
  • Μείωση της διάρκειας της μπαταρίας
  • Αύξηση της θερμότητας της συσκευής
  • Αύξηση της ισχύος που εκπέμπει το κινητό (έως τη μέγιστη τιμή λειτουργίας του)

Ενώσεις καταναλωτών και ανεξάρτητες αρχές στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έχουν καταφέρει με δικαστικές αποφάσεις να περιορίσουν τη δράση κατασκευαστών τέτοιων προϊόντων.

ΜΥΘΟΣ 4: Τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη σε πρατήρια βενζίνης

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Τα κινητά τηλέφωνα δεν προκαλούν εκρήξεις σε πρατήρια βενζίνης. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ένα κινητό προκάλεσε ποτέ έκρηξη σε ένα πρατήριο βενζίνης πουθενά στον κόσμο, σύμφωνα με το Βρετανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (UK Institute of Petrolium), αλλά και του Γραφείου Ασφάλειας Μεταφορών της Αυστραλίας (Australian Transport Safety Bureau) που έχουν διεξάγει σχετικές έρευνες.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
:
Το ποσό της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που εκπέμπεται από τα κινητά τηλεφώνα είναι πολύ μικρό για μπορέσει να προκαλέσει ανάφλεξη στο πετρέλαιο.

Όταν το 1991 η Shell UK εκτίμησε τους ενδεχόμενους κινδύνους για ανάφλεξη, κατέληξε ότι τα κινητά τηλέφωνα δεν αποτελούν απειλή για τα πρατήρια βενζίνης. Με μεγάλη διαφορά ο κυριότερος κίνδυνος -εκτός από το τσιγάρο και το άναμα σπίρτου- αποδείχτηκε ότι ήταν κάποια βλάβη στο ίδιο το αυτοκίνητο.


ΜΥΘΟΣ 5: Υπάρχει δυνατότητα οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας να τοποθετούνται μόνο στα βουνά

ΑΛΗΘΕΙΑ:
Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας που τοποθετούνται στις κορυφές των βουνών καλύπτουν αραιοκατοικημένες περιοχές με χαμηλή τηλεπικοινωνιακή κίνηση και εκπέμπουν από 10W έως 40W. Στις πόλεις (και γενικά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές) όπου υπάρχουν πολλοί χρήστες, είναι απαραίτητο να υπάρχει πυκνό δίκτυο κεραιών. Οι κεραίες αυτές επειδή καλύπτουν μικρές περιοχές, εκπέμπουν χαμηλότερα από 10W. Η δημιουργία πυκνών δικτύων κεραιών κινητής τηλεφωνίας, μειώνει τη συνολικά εκπεμπόμενη ακτινοβολία σε μια περιοχή, αφού τόσο οι κεραίες όσο και τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν λιγότερη ακτινοβολία.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
:
Όσο πυκνότερο είναι το δίκτυο κεραιών κινητής τηλεφωνίας τόσο χαμηλότερη είναι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπει η κεραία, καθώς καλύπτει μικρότερη περιοχή και εξυπηρετεί λιγότερους χρήστες. Σε ένα πυκνότερο δίκτυο, η απόστασή μας από την κεραία με την οποία επικοινωνούμε είναι μικρότερη. Επομένως το σήμα στο κινητό μας είναι καλύτερο και η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπει η συσκευή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επικοινωνία, είναι χαμηλότερη.

Back

Σχετικά Έντυπα
Linkedin
Copyright 2009 - 2016 Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας   |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  |  Όροι Χρήσης