Επικοινωνία | Sitemap            Σάββατο, 13 Απριλίου 2024    
Ανάπτυξη Νέου  Αναζήτηση:  

20 Ιουλίου 2010-Δελτίο Τύπου ΕΕΚΤ: Έκθεση Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
 Σημαντικές  καθυστερήσεις στην αδειοδότηση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας διαπιστώνει το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
 
Κύριο πρόβλημα η έκδοση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Περιφέρεια Αττικής
 
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010 Λιγότερο από το 50% των αιτήσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, έχουν εξεταστεί από τη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Αττικής τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ξεπερνώντας κατά πολύ τις προθεσμίες που ορίζει η νομοθεσία και κατά παράβαση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει πρόσφατο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) μετά από καταγγελία της ΕΕΚΤ.
 
Συγκεκριμένα, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3431/06 (03/02/2006), που σηματοδότησε την εκ νέου αδειοδότηση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και την έκδοση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), μέχρι και τις 12/03/2010, η Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ Αττικής είχε εξετάσει μόλις 871 αιτήσεις για περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμών βάσης από το σύνολο των 1.852 που είχαν κατατεθεί.
 
Μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενέργησε ο ΣΕΕΔΔ, διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στις διαβιβάσεις των ΜΠΕ για γνωμοδότηση από δύο έως δεκαέξι μήνες, όταν ο νομοθέτης ορίζει ρητά δέκα ημέρες για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.
 
Σύμφωνα με το πόρισμα οι καταγγελίες της ΕΕΚΤ «είναι βάσιμες» ενώ «παρατηρούνται υπερβολικές καθυστερήσεις» που οφείλονται στην «ελλιπή στελέχωση» των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
 
Το ζήτημα των καθυστερήσεων δεν επικεντρώνεται μόνο στην Περιφέρεια Αττικής καθώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν εκδοθεί από τις 9 αρμόδιες Περιφέρειες λιγότερο από το 10% των 6000 εγκρίσεων ΜΠΕ (μόλις 106 από την Περιφέρεια Αττικής στο σύνολο των 1800), παρόλο που οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν καταθέσει έγκαιρα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.
 
Για το λόγο αυτό, η ΕΕΚΤ έχει ζητήσει και αναμένει αντίστοιχη έκθεση επιθεώρησης για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες αν και αποτελούν περιοχές με μεγάλο αριθμό μονίμων κατοίκων αλλά συγχρόνως είναι και σημαντικότατοι τουριστικοί προορισμοί, διαθέτουν σταθμούς βάσης οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αδειοδοτηθεί.
 
Το θέμα των καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις σταθμών βάσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για τον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας, καθώς επηρεάζει άμεσα και ουσιαστικά την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων. Η διαιώνιση του προβλήματος αδειοδότησης δικτύων, κατά συνέπεια, κύρια τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, δεν μπορεί παρά να έχει επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία.
 
Σημειώνεται ότι το 2009 η συνεισφορά της κινητής τηλεφωνίας στα δημόσια έσοδα ανήλθε σε 2 δισ. € ενώ οι θέσεις εργασίας σε 80 χιλιάδες περίπου[i].
 
 
 
Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας – ΕΕΚΤ ιδρύθηκε το 2008. Στόχος της ΕΕΚΤ είναι η προβολή και η αναγνώριση της προσφοράς των κινητών επικοινωνιών στην ποιότητα ζωής των πολιτών, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, η μελέτη, παρακολούθηση και υποστήριξη θεμάτων της εν γένει αγοράς κινητής τηλεφωνίας, καθώς και η εκπροσώπηση σε φορείς και ενώσεις του ευρύτερου τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
- ΤΕΛΟΣ –
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία:
ΕΕΚΤ
Λ. Κηφισίας 56, 15125 Μαρούσι
Χριστίνα Μητσοπούλου, Tηλ.: 210 6300066, Fax: 210 6106093
 
V+OCOMMUNICATION
Μιχαλακοπούλου 91, 115 28 Αθήνα
Κατερίνα Σιπητάνου, DirectorIT/Telco, ks@vando.gr,
Τηλ.: 2107249000, Fax: 2107249020, Κιν.: 6936 750461
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[i]Μελέτη Αποτίμηση και Προκλήσεις του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας Στην Ελλάδα, ΟΠΑ & ICAP, Ιούλιος 2010


 

Linkedin
Copyright 2009 - 2016 Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας   |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  |  Όροι Χρήσης