Επικοινωνία | Sitemap            Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024    
Market » Μήνυμα Γενικού Διευθυντή  Αναζήτηση:  
Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

Σας καλωσορίζουμε στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας.
Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2008, με σκοπό την εκπροσώπηση των κοινών θέσεων των εταιρειών-μελών της στην Ελληνική Πολιτεία.
Mε ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης ταχύτερους από τους αντίστοιχους της Ελληνικής οικονομίας, η Κινητή Τηλεφωνία σε σύντομο χρονικό διάστημα έδωσε ώθηση στην απασχόληση και στην παραγωγικότητα με τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη νέων κλάδων, αλλάζοντας τον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών.
Ο Κλάδος έχει συνολικά επενδύσει από το 1993 μέχρι και το 2016 €7,5 δισ. (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι άδειες χορήγησης φάσματος), κυρίως σε δίκτυα, σταθμούς βάσης και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, συνεισφέροντας σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και τα δημόσια έσοδα της χώρας.
Αντίστοιχα σημαντική είναι η επίδραση του Κλάδου στο ΑΕΠ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 1994, η συνολική συμβολή του Κλάδου στο ΑΕΠ ήταν στο 0,1%, ενώ μια πενταετία αργότερα, δηλαδή το 1999 είχε πολλαπλασιαστεί, φτάνοντας το 3,2%, για να κορυφώσει το 2006 και να φτάσει το 7,3%, ποσοστό που παραμένει σχεδόν σταθερό μέχρι σήμερα (το 2016 έφτασε το 10.29 δισ ή 5.9%), λαμβάνοντας υπόψη την συρρίκνωση της Ελληνικής Οικονομίας και του Κλάδου γενικότερα.
Περισσότερες πληροφορίες για το ρόλο και τις δραστηριότητες της ΕΕΚΤ μπορείτε να βρείτε μέσω της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα μας. Στόχος μας είναι η πληρέστερη ενημέρωση σας για την αγορά κινητής τηλεφωνίας, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον Κλάδο καθώς και για τα θέματα που αφορούν στη χρήση Η/Μ κυμάτων από την Κινητή Τηλεφωνία, μέσα από τη μελέτη των τελευταίων ερευνών που έχουν γίνει από έγκριτους Οργανισμούς για θέματα που αφορούν στην Υγεία και στην Κινητή Τηλεφωνία.

Γιώργος Στεφανόπουλος
Γενικός Διευθυντής

Linkedin
Copyright 2009 - 2016 Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας   |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  |  Όροι Χρήσης