Επικοινωνία | Sitemap            Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024    
Φορέας  Αναζήτηση:  
Φορέας Διαχείρισης Παραπόνων Παρεμβολών

Φορέας Επίλυσης Παρεμβολών

Ανακοίνωση Έναρξης Λειτουργίας του Φορέα Επίλυσης Παρεμβολών 

Οι εταιρείες Κινητών Επικοινωνιών (WIND, VODAFONE, COSMOTE), σταδιακά προχωρούν στην αναβάθμιση των δικτύων τους σε 4G μέσω δικτύων που λειτουργούν στα 800 MHz, ώστε να προσφέρουν στους πολίτες  καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας, πρόσβασης, περιεχομένου και μεταφοράς ευρυζωνικών δεδομένων. 

Στο πλαίσιο αυτής της αναβάθμισης, οι εταιρείες Κινητών Επικοινωνιών θα ήθελαν να πληροφορήσουν τους πολίτες, ότι κατά την έναρξη παροχής υπηρεσιών 4G, όταν αυτό λειτουργεί στη φασματική περιοχή των 800MHz, υπάρχει ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο να παρουσιαστεί παρεμβολή στο σήμα της τηλεόρασης που λαμβάνετε μέσω των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.  

Για την αντιμετώπιση τέτοιων παρεμβολών, ο Κλάδος Κινητής Τηλεφωνίας προχώρησε στη σύσταση Φορέα, αρμοδιότητα του οποίου είναι:   

- Να ενημερώσει ποιες περιοχές ξεκινούν την παροχή υπηρεσιών 4G στα 800ΜΗz (δέστε τη λίστα με τους Νομούς εδώ).  Διευκρινίζεται ότι η έναρξη λειτουργίας Δικτύου 4G στα 800 MHz σε ένα Νομό, δεν σημαίνει ότι η λειτουργία του Δικτύου 4G στα 800 MHz καλύπτει απαραιτήτως το σύνολο του συγκεκριμένου Νομού σε Δίκτυο 4G στα 800 MHz.

- Να ελέγχει, μέσω ειδικής τεχνικής υπηρεσίας, αν το πρόβλημα προέρχεται όντως από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου 4G στα 800 ΜΗz.

- Να ελέγχει, μέσω ειδικής τεχνικής υπηρεσίας, αν το πρόβλημα προέρχεται όντως από στην παροχή υπηρεσιών 4G στα 800 ΜΗz.

- Να διορθώσει την παρεμβολή χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, εφόσον οφείλεται αποδεδειγμένα στην παροχή υπηρεσιών 4G στα 800MHz. 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των κατοίκων, ο Φορέας σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ανακοινώνει στο site www.eekt.gr τις περιοχές που θα ξεκινάει η παροχή υπηρεσιών 4G στα 800 MHz, ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτές, το ενδεχόμενο παρεμβολής στο σήμα της τηλεόρασής τους και που πρέπει να απευθυνθούν.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 800 MHz παραμένει ένα από τα κρισιμότερα βήματα για την ανάπτυξη νέων ασυρμάτων τεχνολογιών για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G). Για την Ελλάδα, η ανάπτυξη προηγμένων επικοινωνιών, τόσο στις πόλεις όσο και σε νησιωτικές και αγροτικές περιοχές, συμβάλλει στην εξάλειψη του «ψηφιακού χάσματος» με τον υπόλοιπο κόσμο.

Αν παρατηρήσετε παρεμβολή στο σήμα της τηλεόρασής σας, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Φορέα στο 211 1818 003, για να σας παρασχεθούν οι πρώτες πληροφορίες, για το αν το πρόβλημα στο σήμα της τηλεόρασής σας οφείλεται στις υπηρεσίες 4G στα 800 MHz και να σας κατευθύνουν αναλόγως.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν καλέσετε τον Φορέα Επίλυσης Παρεμβολών, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Καλό θα είναι να επανασυντονίζετε την τηλεόρασή σας από καιρό σε καιρό.  Εάν έχετε χάσει κανάλια ή εάν εμφανίζονται κενά κανάλια ή δεν λαμβάνετε π.χ. ειδησεογραφικά κανάλια της περιοχή σας ή δεν μπορείτε να λάβετε τα περιφερειακά κανάλια τα οποία αντιστοιχούν στην περιοχή σας, τότε ίσως χρειάζεται να επανασυντονίσετε την τηλεόρασή σας.  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το χειροκίνητο επανασυντονισμό, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης:

http://www.digea.gr/234/article/3015/Epanasuntonismos/el

http://www.ert.gr/switch-off/epanasyntonismos-dekton.html

2. Ελέγξετε τα καλώδια της τηλεόρασης σας ή τον άλλο εξοπλισμό λήψης (ψηφιακός αποκωδικοποιητής, ενισχυτής, εσωτερική/εξωτερική κεραία ή άλλο). Χαλαρωμένα ή λάθος συνδεδεμένα καλώδια μπορεί να επηρεάσουν την εικόνα, το χρώμα ή τον ήχο της τηλεόρασής σας. Μπορείτε να ελέγξετε εάν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα με βάση το εγχειρίδιο του κατασκευαστή ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σχετικά με την σύνδεση του αποκωδικοποιητή και άλλες τεχνικές πληροφορίες, στις ακόλουθες ιστοσελίδες των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης:

http://www.digea.gr/gallery/videos/19/el

http://www.digea.gr/235/category/4/Xristika-erotimata/page/4/el

http://www.digea.gr/234/article/3015/Epanasuntonismos/el

http://www.ert.gr/switch-off/odigos.html

http://www.ert.gr/switch-off/epanasyntonismos-dekton.html

3. Ελέγξετε εάν γίνονται εργασίες στον αναμεταδότη των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην περιοχή που βρίσκεστε.  Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για προγραμματισμένες μηχανικές εργασίες για μελλοντικούς επανασυντονισμούς στην ιστοσελίδα των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης: 

http://www.digea.gr/234/article/52160/Programmatismenes-ergasies/el 

http://www.ert.gr/switch-off/anakoinoseis.html 

4. Ανάλογα με την περιοχή που ζείτε, ο αριθμός των καναλιών και η ένταση του σήματος μπορούν να είναι διαφορετικά. Μπορείτε να ελέγξετε ποια είναι τα κανάλια που θα πρέπει να βλέπετε από την ιστοσελίδα των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης:

(http://www.digea.gr/234/category/42/Tileoptikoi-stathmoi/el

http://www.ert.gr/switch-off/odigos.html 

Επίσης, σ’ αυτήν την ιστοσελίδα, πληκτρολογώντας τον Δήμο ή τον Οικισμό σας, μπορείτε να αναζητήσετε και να ενημερωθείτε για τη ψηφιακή κάλυψη της περιοχής σας, για το κέντρο εκπομπής από το οποίο λαμβάνετε ψηφιακό σήμα και το προτεινόμενο κέντρο εκπομπής, εφόσον η περιοχή σας καλύπτεται από περισσότερα από ένα κέντρα εκπομπής.

Φορέας Επίλυσης Παρεμβολών

Ανακοίνωση Έναρξης Λειτουργίας του Φορέα Επίλυσης Παρεμβολών 

Οι εταιρείες Κινητών Επικοινωνιών (WIND, VODAFONE, COSMOTE), σταδιακά προχωρούν στην αναβάθμιση των δικτύων τους σε 4G μέσω δικτύων που λειτουργούν στα 800 MHz, ώστε να προσφέρουν στους πολίτες  καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας, πρόσβασης, περιεχομένου και μεταφοράς ευρυζωνικών δεδομένων. 

Στο πλαίσιο αυτής της αναβάθμισης, οι εταιρείες Κινητών Επικοινωνιών θα ήθελαν να πληροφορήσουν τους πολίτες, ότι κατά την έναρξη παροχής υπηρεσιών 4G, όταν αυτό λειτουργεί στη φασματική περιοχή των 800MHz, υπάρχει ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο να παρουσιαστεί παρεμβολή στο σήμα της τηλεόρασης που λαμβάνετε μέσω των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.  

Για την αντιμετώπιση τέτοιων παρεμβολών, ο Κλάδος Κινητής Τηλεφωνίας προχώρησε στη σύσταση Φορέα, αρμοδιότητα του οποίου είναι:   

- Να ενημερώσει ποιες περιοχές ξεκινούν την παροχή υπηρεσιών 4G στα 800ΜΗz (δέστε τη λίστα με τους Νομούς εδώ).  Διευκρινίζεται ότι η έναρξη λειτουργίας Δικτύου 4G στα 800 MHz σε ένα Νομό, δεν σημαίνει ότι η λειτουργία του Δικτύου 4G στα 800 MHz καλύπτει απαραιτήτως το σύνολο του συγκεκριμένου Νομού σε Δίκτυο 4G στα 800 MHz.

- Να ελέγχει, μέσω ειδικής τεχνικής υπηρεσίας, αν το πρόβλημα προέρχεται όντως από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου 4G στα 800 ΜΗz.

- Να ελέγχει, μέσω ειδικής τεχνικής υπηρεσίας, αν το πρόβλημα προέρχεται όντως από στην παροχή υπηρεσιών 4G στα 800 ΜΗz.

- Να διορθώσει την παρεμβολή χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταναλωτή, εφόσον οφείλεται αποδεδειγμένα στην παροχή υπηρεσιών 4G στα 800MHz. 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των κατοίκων, ο Φορέας σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ανακοινώνει στο site www.eekt.gr τις περιοχές που θα ξεκινάει η παροχή υπηρεσιών 4G στα 800 MHz, ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτές, το ενδεχόμενο παρεμβολής στο σήμα της τηλεόρασής τους και που πρέπει να απευθυνθούν.

Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 800 MHz παραμένει ένα από τα κρισιμότερα βήματα για την ανάπτυξη νέων ασυρμάτων τεχνολογιών για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G). Για την Ελλάδα, η ανάπτυξη προηγμένων επικοινωνιών, τόσο στις πόλεις όσο και σε νησιωτικές και αγροτικές περιοχές, συμβάλλει στην εξάλειψη του «ψηφιακού χάσματος» με τον υπόλοιπο κόσμο.

Αν παρατηρήσετε παρεμβολή στο σήμα της τηλεόρασής σας, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Φορέα στο 211 1818 003, για να σας παρασχεθούν οι πρώτες πληροφορίες, για το αν το πρόβλημα στο σήμα της τηλεόρασής σας οφείλεται στις υπηρεσίες 4G στα 800 MHz και να σας κατευθύνουν αναλόγως.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν καλέσετε τον Φορέα Επίλυσης Παρεμβολών, παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Καλό θα είναι να επανασυντονίζετε την τηλεόρασή σας από καιρό σε καιρό.  Εάν έχετε χάσει κανάλια ή εάν εμφανίζονται κενά κανάλια ή δεν λαμβάνετε π.χ. ειδησεογραφικά κανάλια της περιοχή σας ή δεν μπορείτε να λάβετε τα περιφερειακά κανάλια τα οποία αντιστοιχούν στην περιοχή σας, τότε ίσως χρειάζεται να επανασυντονίσετε την τηλεόρασή σας.  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το χειροκίνητο επανασυντονισμό, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης:

http://www.digea.gr/234/article/3015/Epanasuntonismos/el

http://www.ert.gr/switch-off/epanasyntonismos-dekton.html

2. Ελέγξετε τα καλώδια της τηλεόρασης σας ή τον άλλο εξοπλισμό λήψης (ψηφιακός αποκωδικοποιητής, ενισχυτής, εσωτερική/εξωτερική κεραία ή άλλο). Χαλαρωμένα ή λάθος συνδεδεμένα καλώδια μπορεί να επηρεάσουν την εικόνα, το χρώμα ή τον ήχο της τηλεόρασής σας. Μπορείτε να ελέγξετε εάν τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα με βάση το εγχειρίδιο του κατασκευαστή ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σχετικά με την σύνδεση του αποκωδικοποιητή και άλλες τεχνικές πληροφορίες, στις ακόλουθες ιστοσελίδες των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης:

http://www.digea.gr/gallery/videos/19/el

http://www.digea.gr/235/category/4/Xristika-erotimata/page/4/el

http://www.digea.gr/234/article/3015/Epanasuntonismos/el

http://www.ert.gr/switch-off/odigos.html

http://www.ert.gr/switch-off/epanasyntonismos-dekton.html

3. Ελέγξετε εάν γίνονται εργασίες στον αναμεταδότη των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην περιοχή που βρίσκεστε.  Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για προγραμματισμένες μηχανικές εργασίες για μελλοντικούς επανασυντονισμούς στην ιστοσελίδα των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης: 

http://www.digea.gr/234/article/52160/Programmatismenes-ergasies/el 

http://www.ert.gr/switch-off/anakoinoseis.html 

4. Ανάλογα με την περιοχή που ζείτε, ο αριθμός των καναλιών και η ένταση του σήματος μπορούν να είναι διαφορετικά. Μπορείτε να ελέγξετε ποια είναι τα κανάλια που θα πρέπει να βλέπετε από την ιστοσελίδα των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης:

(http://www.digea.gr/234/category/42/Tileoptikoi-stathmoi/el

http://www.ert.gr/switch-off/odigos.html 

Επίσης, σ’ αυτήν την ιστοσελίδα, πληκτρολογώντας τον Δήμο ή τον Οικισμό σας, μπορείτε να αναζητήσετε και να ενημερωθείτε για τη ψηφιακή κάλυψη της περιοχής σας, για το κέντρο εκπομπής από το οποίο λαμβάνετε ψηφιακό σήμα και το προτεινόμενο κέντρο εκπομπής, εφόσον η περιοχή σας καλύπτεται από περισσότερα από ένα κέντρα εκπομπής.

Τελευταία Νέα
Οδηγίες εγκατάστασης φίλτρου LTE
  • Οδηγίες εγκατάστασης φίλτρου LTE
Linkedin
Copyright 2009 - 2016 Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας   |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  |  Όροι Χρήσης